W artykule: „Rodzaje impregnatów do wyrobów budowlanych” , opisaliśmy w jaki sposób  można podzielić impregnaty do kostek brukowych.

Dla przypomnienia impregnaty można podzielić ze względu na:

 • Rozpuszczalnik
 • Czynnik aktywny impregnatu
 • Rodzaj ochrony
 • Efekt wizualny po impregnacji

Impregnat wodny czy rozpuszczalnikowy do kostki brukowej?

Szerzej temat rozpuszczalników w impregnatach omówiliśmy tutaj, „Impregnat wodny czy rozpuszczalnikowy? Który lepszy?”

Kostka brukowa betonowa, bez względu na rodzaj, sposób wykonania i skład mieszanki betonowej,  ogólnie, jest materiałem o stosunkowo łatwej zwilżalności. Zatem w przypadku kostki, impregnatem najwyższej jakości może być zarówno produkt wodny jak i rozpuszczalnikowy. Zarówno woda jak i rozpuszczalnik dobrze zwilżą kostkę brukową i okażą się dobrym nośnikiem dla impregnatu. Zatem w przypadku wyboru pomiędzy impregnatem wodnym a rozpuszczalnikowym, można bez obaw zdecydować się zarówno na jeden jak i na drugi, bez obaw o mniejszą jakość. 

To producenci, w efekcie długich badań laboratoryjnych stwierdzają, czy impregnat, który zamierzają stworzyć sprawdzi się jako produkt na bazie wody, czy będzie spełniał swoją funkcję dopiero wtedy, gdy jego nośnikiem będzie związek organiczny. Wyniki badań naukowych podają, że impregnaty w rozpuszczalnikach węglowodorowych skuteczniej hydrofobizują powierzchnię materiału, niż te w rozpuszczalniku wodnym, gdyż wynika to z większego kąta zwilżania powłoki materiału, tj. głębszej jego penetracji. 

Jaki czynnik aktywny w impregnacie do kostki brukowej?

Pod tym względem wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje impregnatów. Impregnaty polimerowe, nanotechnologiczne, fluoropolimerowe i mikroemulsje silikonowe. Poniżej krótka charakterystyka poszczególnych czynników aktywnych stosowanych w impregnatach. 

1 . Impregnaty polimerowe: akrylowe i silikonowe

 • Najtańszy produkt na rynku
 • Dobrze chronią przed wodą i olejem
 • Wpływają na pogłębienie koloru powierzchni
 • Odcinają beton całkowicie od czynników atmosferycznych
 • Przy dobrej jakości polimerze mogą wytrzymać kilka lat
 • Powodują całkowite uszczelnienie powierzchni
 • Uniemożliwiają swobodne oddychanie materiałowi budowlanemu
 • Uniemożliwiają przepływ pary wodnej
 • Są widoczne gołym okiem po aplikacji
 • Mogą ulec ścieraniu się i złuszczaniu z powierzchni
 • Płytko wnikają w strukturę powierzchni
 • Utrudniona aplikacja

Impregnaty polimerowe mają największy rozmiar cząsteczki ( od 130 do 200 nm), a na powierzchni wytwarzają warstwę żywicznego filmu. W zdecydowanej większości przypadków, wybór tego rodzaju produktu, będzie rozwiązaniem gorszym, niż wybór pozostałych baz aktywnych impregnatów. Zdecydowanie się na impregnat polimerowy jest dobrym rozwiązaniem, kiedy występują uzasadnione powody jego zastosowania. Natomiast warto pamiętać, że polimery nie mogą być stosowane na dużych płaskich powierzchniach, np na płytach tarasowych, gdyż para wodna pod powierzchnią płyt nie będzie mogła znaleźć ująsci i spowoduje pęknięcie powłoki polimerowej i w efekcie jej złuszczanie się. 

2. Impregnaty silanowe i siloksanowe- nanotechnologia

 
 • Wnikają głęboko w najmniejsze pory i kapilary betonu
 • Są niewidoczne gołym okiem
 • Nie zaklejają porów- beton może swobodnie oddychać
 • Wiążą się na poziomie molekularnym bezpośrednio z minerałami podłoża
 • Bardzo dobrze hydrofobizują powierzchnię
 • Są odporne na promieniowanie UV oraz zamarzanie
 • Nie chronią przed olejami

Impregnaty te z uwagi na bardzo mały rozmiar cząsteczki, od 0,5 do 3 nm, nazywane są impregnatami nanotechnologicznymi. Zaletą tak małej cząsteczki (ponad sto razy mniejszej niż impregnat polimerowy) jest to, że dużo ściślej łączą się one z impregnowaną powierzchnią. Nie tworzą na jej powierzchni polimerowego filmu i nie zaburzają paroprzepuszczalności materiału impregnowanego. Ich wadą jest za to brak odporności przed plamami i olejami.

3. Impregnaty fluoropolimerowe- nanotechnologia

 
 • Zapewniają krótkotrwałą ochronę przed olejami
 • Wnikają głęboko w najmniejsze pory i kapilary betonu
 • Są niewidoczne gołym okiem
 • Nie zaklejają porów- beton może swobodnie oddychać
 • Wiążą się na poziomie molekularnym bezpośrednio z minerałami podłoża
 • Bardzo dobrze hydrofobizują powierzchnię
 • Są odporne na promieniowanie UV oraz zamarzanie
 • Znacząco ograniczają nasiąkliwość materiału budowlanego
 • Zapewniaj krótkotrwałą ochronę przed plamami i olejami
 • Rzadko spotykane z uwagi na wysoką cenę fluoropolimerów

Impregnaty stanowiące połączenie silanów lub siloksanów z fluorem. Połączenie to tworzy emulsję polimerową, która dzięki fluorowi, zyskuje właściwości palmo odporne. Impregnaty fluoropolimerowe posiadają niemal te same cechy co impregnaty sialnowe, z tą różnicą, że dodatkowo chronią impregnowaną powierzchnię nie tylko przed wodą, ale także plamami po przeróżnych cieczach, wliczając w to olej i tłuszcze. 

WARTO WIEDZIEĆ!

Gdyby powiększyć włos, aby w przekroju miał średnicę 1300 m, to cząsteczka polimeru w tej samej skali miałaby 4 m średnicy, a cząsteczka silanu 5 cm średnicy! Dlatego rozmiar cząsteczek ma znaczenie w przypadku głębokości impregnacji.

Zakres ochrony kostki brukowej

W zależności od rodzaju czynnika aktywnego zawartego w impregnacie, kostka brukowa otrzymuje różny stopień ochrony. Wymagany zakres ochrony jest przede wszystkim podyktowany lokalizacją kostki brukowej i potrzebami inwestora. Kostki brukowe będące ścieżkami ogrodowymi, wymagają głównie zabezpieczania hydrofobowego, a więc takiego, które nada kostce właściwości samoczyszczące i spowolni na niej porost, glonów i mchów.

Kostki ulokowane na podjazdach samochodowych, parkingach lub na tarasach, dodatkowo, oprócz właściwości hydrofobowych, powinny mieć ochronę przed plamami i tłuszczem. O ile na podjeździe czy tarasie, sprawdzi się doskonale czasowa ochrona przed tłuszczem, a więc impregnat fluoropolimerowy, o tyle na parkingach samochodowych, ochrona przed olejem powinna być już dużo bardziej trwała. 

Bez wątpienia wspólnym mianownikiem wszystkich powłok impregnujących powinna być ochrona kostki przed wodą, promieniowaniem UV i szkodliwymi efektami zamarzania i rozmarzania. 

Działanie Impregnatu do kostki Dynasil ST Bruk

Efekt wizualny po impregnacji

Efekt wizualny po impregnacji jest podyktowany tylko i wyłącznie upodobaniami inwestora. Na rynku dostępne są zarówno impregnaty do kostki brukowej nie zmieniające wyglądu powierzchni, impregnaty do kostki brukowej pogłębiające naturalny kolor kostki z tzw. „efektem mokrej kostki” oraz impregnaty koloryzujące.

Warto pamiętać, że kostka brukowa, z uwagi na swoją chłonność, w różny sposób jest podatna na impregnację z efektem pogłębienia koloru. W jednym przypadku efekt będzie zachwycający, w kolejnym efektu nie będzie prawie wcale lub, aby osiągnąć efekt, potrzebna jest kilkukrotna impregnacja danej powierzchni. 

Należy podkreślić, że impregnaty polimerowe, tworzące film na powierzchni dodatkowo mogą nadać jej efekt połysku, półpołysku lub matu. Więc w przypadku zdecydowania się na ten rodzaj impregnatu należy pamiętać, żeby ten aspekt również brać pod uwagę. 

Impregnaty koloryzujące stanowią idealne rozwiązanie dla kostek mocno zdewastowanych pod względem utraty koloru. Powierzchnie z mocno wypłowiałym kolorem, zwłaszcza pierwotnie w kolorze ciemnym grafitowym, nie nadająsię do impregnacji z efektem „mokrej kostki”. Jedynym ratunkiem jest wówczas impregnat koloryzujący. Stanowi on połączenie impregnatu i farby do betonu. W przeciwieństwie do farby, jego cząsteczki pigmentu wnikają w strukturę kostki, a nie pozostają wyłącznie na jej powierzchni. Dodatkowo, impregnat koloryzujący, po zastosowaniu, tworzy na powierzchni kostki typowy dla impregnatu efekt hydrofobowy ograniczający nasiąkliwość kostki. 

Impregnaty koloryzujące

Centrum Impregnacji - impregnacja koloryzująca- przedImpregnat koloryzujący - Centrum Impregnacji

Impregnat koloryzujący do kostki brukowej Silbruk Kolor Lakma

Rekomendacje impregnatów według zastosowania

Bez zmiany wyglądu po impregnacji

Z efektem mokrej kostki

Koloryzujące