Zalety hydrofobowej impregnacji wyrobów budowlanych zostały szczegółowo opisane w poście: „Zalety impregnacji wyrobów budowlanych”, link tutaj.

Warto się także przyjrzeć rodzajom impregnatów budowlanych.

Impregnaty można podzielić ze względu na dwa czynniki: zastosowany rozpuszczalnik oraz ze względu na bazę, czyli czynnik aktyny impregnatu. 

Ze względu na zastosowany rozpuszczalnik wyróżniamy impregnaty:

  • wodne- gdzie rozpuszczalnikiem jest woda
  • rozpuszczalnikowe- gdzie rozpuszczalnikiem są  lotne związki organiczne takie jak, aceton, toluen czy benzyna ekstrakcyjna niskoaromatyczna.

Znaczenie rozpuszczalnika zostało opisane w poście: „Impregnat wodny czy rozpuszczalnikowy? Który lepszy?”, zobacz tutaj.

Ze względu na bazę, czyli czynnik aktywny, wyróżniamy:

  • impregnaty polimerowe akrylowe (żywice syntetyczne)
  • impregnaty krzemoorganiczne, tj. impregnaty polimerowe silikonowe, sialnowe oraz siloksanowe
  • impregnaty fluoro- polimerowe (teflonowe)

Czym różnią się od siebie impregnaty krzemoorganiczne?

Różni je od siebie rozmiar cząsteczki. Impregnaty silikonowe to polimery, które mają największy rozmiar cząsteczki. Tym samym najmniej wnikają w pory i kapilary materiału. Dodatkowo podobnie jak akryle, zaklejają powierzchnię uniemożliwiając jej tym samym swobodne „oddychanie”.  Silikony są najmniej odporne na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych. 

 

Szczytowym osiągnięciem w dziedzinie hydrofobowych produktów krzemoorganicznych są impregnaty silanowe lub mikroemulsje. Mają one najmniejszy rozmiar cząsteczki. Najgłębiej wnikają w materiał i najściślej do niego przylegają. Tworzą doskonałe właściwości hydrofobowe, ale nie zaklejają całkowicie materiału, przez co może on swobodnie oddychać.  Impregnaty takie w nazewnictwie handlowym często określa się mianem nano- impregnatów. Dodatkowo mogą być z powodzeniem stosowane w rozpuszczalniku wodnym. Są to najbardziej polecane impregnaty do porowatych i chłonnych materiałów budowlanych.