Drewno, jak każdy materiał budowlany może ulec korozji biologicznej. Czynnikami wpływającymi na korozję drewna są: warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, wilgotność, grzyby oraz owady. Korozja drewna przejawia się osłabieniem jego struktury pod wpływem zmian fizycznych i chemicznych w jego budowie.

Korozji drewna nie można zapobiec, można ją tylko opóźniać.

Impregnacja drewna to jedna z najskuteczniejszych metod jego zabezpieczenia. Impregnacją drewna, można osiągnąć nie tylko efekt zwiększenia jego odporności na korodowanie, ale także można wpłynąć na jego wygląd lub nadać mu specjalistyczne właściwości np. ochrony przed ogniem. Impregnaty do drewna mają zazwyczaj szeroki zakres stosowania – używa się ich zarówno do nowych, jak i renowacji starych, wcześniej malowanych powierzchni. Nadają się też do stosowania na tynkach, konstrukcjach murowanych, betonie, zwietrzałym cemencie włóknistym, blachach cynkowych i innych podłożach.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów impregnatów do drewna. Postanowiliśmy się im przyjrzeć i wskazać najlepsze z nich.

Podział impregnatów do drewna z uwagi na nośnik (rozpuszczalnik)

Impregnaty wodne

Impregnaty wodne zaczynają być coraz powszechniej stosowanymi produktami wykorzystywanymi do impregnacji drewna. Jest to podyktowane coraz to bardziej restrykcyjnymi wytycznymi dotyczącymi ochrony środowiska. Impregnaty wodne posiadają niższy współczynnik zwilżalności niż produkty rozpuszczalnikowe, toteż najlepiej sprawdzają się w impregnacji metodą zanurzeniową, aby jak najlepiej wsiąknąć w strukturę drewna. Impregnaty tego rodzaju z uwagi na brak ostrego zapachu mogą być z powodzeniem stosowane wewnątrz pomieszczeń. Często są stosowane do impregnacji drewna budowlanego, np. więźby dachowej. Do niedawna stosowanie impregnatów wodorozcieńczalnych do wykańczania elementów narażonych na działanie czynników zewnętrznych, pociągało za sobą konieczność nałożenia nawierzchniowej warstwy finalnej, np. lakieru. Brak lakieru powodował wypłukiwanie środka czynnego przez deszcz lub śnieg. W tej chwili dostępne są impregnaty do drewna ochronno-dekoracyjne, które nie wymagają już stosowania dodatkowego wykończenia. Ich skład bowiem został tak zmodyfikowany, że impregnaty do drewna wodorozcieńczalne stały się w pełni odporne na promieniowanie UV, deszcz oraz śnieg, a więc mogą być stosowane na zewnątrz pomieszczeń. Skutecznie też chronią przed rozwojem grzybów pleśniowych, sinizną oraz owadami.

Impregnaty rozpuszczalnikowe

Oparte są na węglowodorach i rozpuszczalnikach organicznych. Mają większe właściwości zwilżania drewna, z uwagi na mniejsze napięcie powierzchniowe niż ma to miejsce w produktach wodnych. Posiadają jednak ostry, charakterystyczny zapach co sprawia, że powinny być raczej stosowane na zewnątrz pomieszczeń, do zabezpieczania altan, płotów i mebli drewnianych. Są w pełni odporne na warunki atmosferyczne i chronią drewno przed korozją biologiczną. Należy pamiętać, że impregnaty te są palne i toksyczne.

Podział impregnatów do drewna ze względu na czynnik aktywny

Impregnaty żywiczne

Zabezpieczają drewno przed wilgocią tworząc w jego strukturze usieciowaną strukturę polimerową. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu żywice akrylowe wytwarzane syntetycznie. W zależności od składu może wytworzyć dodatkowo finalną powierzchnię ochronną na zewnątrz drewna, lub zadziałać wyłącznie w głębi, umożliwiając zastosowanie innego preparatu jako warstwę finalną. Żywice bardzo szczelnie zamykają strukturę drewna i  są względnie odporne na promieniowanie UV.

Impregnaty naturalne (woski, oleje)

Są to impregnaty, które jako składnik aktywny wykorzystują naturalne surowce. Działają wyłącznie w głębi drewna, nie tworząc co do zasady warstwy finalnej. W ich składzie powinien znajdować się niejadalny olej lniany. Dostępne są także produkty wzbogacane o smoły lub żywice drzewne czy alkidowe, wosk roślinny, a także terpentynę. Dlaczego środki te nazywane są naturalnym impregnatem do drewna? Dzięki olejowi lnianemu, który głęboko wnika do wnętrza drewna, zabezpieczone zostaje ono nie tylko przed działaniem wilgoci, ale także tak zwanej stojącej wody. Co więcej, drewno pokryte pokostem lnianym czy smołą drzewną z dodatkiem oleju lnianego czy też impregnatem do drewna z woskiem, chronione jest przed blaknięciem, pękaniem i rozsychaniem w wyniku działania promieni UV, a także przed szkodnikami drewna. Dodatkowo zabezpiecza je przed rozwojem pleśni i innych mikroorganizmów, na przykład glonów.

Oleje do drewna najlepiej sprawdzą się one na świeżym, surowym drewnie nieoszlifowanym oraz szlifowanym. Ze względu na długotrwałą, nawet kilkuletnią ochronę drewna, warto je zastosować zwłaszcza do impregnacji elewacji drewnianych, podłóg tarasów, barierek balkonów, parapetów czy podbitki. Z powodzeniem naturalny impregnat do drewna można także użyć do ochrony elementów ogrodowych takich, jak pergole, ławki, meble ogrodowe.

Impregnaty do drewna,  oprócz bazy i nośnika mają także w swym składzie środki dodatkowe, uzupełniające, które poprawiają jego funkcjonalność. Należą do nich preparaty biobójcze, chroniące drewno przed szkodnikami,  dodatkowe filtry UV czy pigmenty, które pełnią funkcje dekoracyjne.