Impregnaty to substancje chemiczne. W zależności od rodzaju impregnatu jedne z nich są trudniejsze w aplikacji niż inne i bardziej niebezpieczne w stosowaniu. 
Stosując impregnat należy zastosować wszystkie wskazane przez producenta na opakowaniu środki ostrożności i bezpieczeństwa.

Przede wszystkim należy nie dopuścić do tego, aby dzieci miały swobodny dostęp do impregnatu. Należy uważać, aby impregnat nie dostał się w żadnym razie do oczu oraz na skórę. Stosując niektóre impregnaty zaleca się stosowanie maseczki ochronnej.

W razie wątpliwości można zlecić impregnację specjalistycznej firmie. 

 Aby skuteczność impregnatu osiągnęła maksymalny poziom należy przestrzegać poniższych zasad:

nie impregnować powierzchni nagrzanych i tych znajdujących się w pełnym nasłonecznieniu

nie należy impregnować powierzchni w deszczu

należy wybrać taką porę impregnacji, aby w czasie zaleconym przez producenta nie dopuścić do zamoczenia impregnowanej powierzchni

impregnatów nie należy rozcieńczać

należy stosować zalecane przez producenta metody aplikacji

impregnowana powierzchnia powinna być zupełnie sucha przed impregnacją

należy kontrolować dawkowaną ilość impregnatu zalecaną przez producenta

Impregnaty oferowane przez nas są produktami najwyższej jakości. Nasi producenci są firmami wyspecjalizowanymi w tworzeniu impregnatów.

Co do zasady impregnat nie ma prawa uszkodzić powierzchni, pod warunkiem prawidłowego zastosowania.

Jednak bezwarunkowo przed każdą impregnacją należy przeprowadzić próbę impregnacji na małym niewidocznym fragmencie.

Należy z maksymalną starannością stosować impregnaty wpływające na zmianę koloru powierzchni. Najlepiej powierzyć tą usługę specjalistycznym firmom. Problem może stanowić nieidealnie jednorodna struktura powierzchni spowodowana różną chłonnością materiału w różnych miejscach. W efekcie powierzchnia może się nierównomiernie zabarwic. Zabieg ponownej impregnacji w przypadku nierównomiernego zabawienia należy powierzyć specjalistom.

W wyjątkowych sytuacjach od 1 do kilku razy na 100 przypadków zdarza się, że występują problemy podczas impregnacji nawet pomimo prawidłowego zastosowania impregnatu.

Są to wyjątkowe sytuacje związane najczęściej z wadą lub unikalnymi, rzadkimi właściwościami impregnowanej powierzchni. 

Niestety takie sytuacje są niemożliwe do przewidzenia i często nawet przeprowadzona próba impregnacji nie pozwoli uniknąć problemów.

Impregnacja ma dwa podstawowe zadania, ograniczyć nasiąkliwość materiału  i wytworzyć na powierzchni efekt hydrofobowy, perlenia cieczy. 

To  z kolei przynosi poniższe zalety:

  •  
  •       zwiększa się odporność kostki brukowej na zabrudzenia, także tłuste i olejowe
  •       wzmacnia, pogłębia i wyrównuje kolor kostki,
  • zmniejsza nasiąkliwość materiału i nadaje kostce brukowej właściwości hydrofobowe
  • powierzchnia wykazuje zwiększoną mrozoodporność, jest odporna na mikropęknięcia wywoływane przez mróz
  • zabezpiecza kostkę przed utratą barwy
  • zabezpiecza przed pojawieniem się tzw. wykwitów wapiennych lub solnych na kostce brukowej
  • zwiększa odporność kostki na ścieranie i zarysowania
  • pośrednio spowalnia rozrost mikroorganizmów oraz mchu

 

Niektóre impregnaty pozwalają także wzmocnić strukturę impregnowanej powierzchni i zwiekszyć jej odporność na uszkodzenia oraz zarysowania. 

Trwałość impregnatów jest różna w szczególności,w przypadku powierzchni wystawionych na działanie warunków atmosferycznych. 

 

Trudno wskazać konkretny termin skuteczności, gdyż skuteczność impregnatu ulega stopniowemu osłabianiu. Nie traci właściwości z dnia na dzień.

Należy pamiętać, że  efekt hydrofobowy powierzchni znika szybciej, podczas gdy pozostałe właściwości impregnatu, takie jak ograniczenie nasiąkliwości, nadal się utrzymują. 

Efekt wzmocnienia koloru powierzchni również jest różny w zależności od rodzaju i chłonności  powierzchni oraz rodzaju impregnatu.  

Ogólnie trwałość impregnatów producenci wskazują od 2 do 5 lat.

 

Producenci wykorzystują różne substancje chemiczne, aby zabezpieczyć hydrofobowo powierzchnię. Co do zasady wyróżnia się impregnaty:

żywiczne
akrylowe (polimerowe)

silikonowe

sialnowe

fluorosilanowe

siloksatowe.

 

Impregnaty silanowe lub fluorosilanowe są nowocześniejszą wersją impregnatów silikonowych. Ich cząsteczki są mniejsze i głębiej penetrują materiał nie zatykając przy tym naturalnych kapilar powierzchni, dzięki czemu może następować dyfuzja pary wodnej. Są to najnowocześniejsze  dostępne na rynku produkty. Często są nazywane nanoimpregnatami.

 

Impregnaty mogą być na bazie wody (bezrozpuszczalnikowe) lub na bazie rozpuszczalników- głównie węglowodorów. 

hydrofobowość to jedna z właściwości, którą zyskuje zaimpregnowana powierzchnia. Efektem hydrofobowości jest perlenie się płynów na powierzchni materiałów. Hydrofobowość będzie stopniowo zanikać, jednak nie oznacza to, utraty pozostałych właściwości, które zostały nadane powierzchni po impregnacji.

Oleofobowość to właściwość nadawana powierzchni, przejawiająca się odpornością powierzchni na zabrudzenia ropopochodne i tłuste. 

Nie oznacza to, że olej pozostawiony na powierzchni nigdy w nią nie wsiąknie. Daje to jednak czas na wyczyszczenie i usunięcie z powierzchni zabrudzenia, a ewentualne ślady będą dużo łatwiejsze do wyczyszczenia.

 

Nie każdy impregnat nadaje efekt oleofobowości. Tylko bardzo wąska grupa impregnatów może się poszczycić zapewnieniem skutecznej oleofobowości.

Impregnat poprzez ograniczenie nasiąkliwości i nadanie powierzchni efektu hydrofobowości i samoczyszczenia powoduje spowolnienie porastania glonów i grzybów. Jednak nie daje to gwarancji, że zabrudzenia te nigdy nie wrócą, tylko tempo ich wzrostu zostanie znacznie spowolnione.

Paroprzepuszczalność- stosowany impregnat nadaje powierzchni cechy hydrofobowe, ogranicza nasiąkliwość ale umożliwia przy tym swobodną wymianę pary wodnej i powietrza. 

Close Menu
×
×

Koszyk