Określ swoją potrzebę
Wybierz swój zestaw
Dodaj odpowiednią ilość zestawów do koszyka
Jeden zestaw wystarczy na 50 m²
Kup w sklepie
Zabezpiecz swoją kostkę wybranym zestawem według instrukcji

Gotowe zestawy produktów do specjalistycznej impregnacji kostki brukowej

Logo marki Dynasil
Logo Specialchem