Zestawienie danych i informacji w związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Centrum Usług Czyszczenia Monika Antoniak, z siedzibą w miejscowości Knieja 20, 88-190 Barcin, NIP: 766-197-19-16; REGON: 381440672 nr. tel. 570 890 860, e-mail: biuro@centrumimpregnacji.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwo  pytania, przygotowania oferty produktu lub usługi lub w celu możliwości sprzedaży wybranego przez Państwo produktu.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. a i f RODO (zgoda oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 1 roku od udzielenia zgody na ich przetwarzanie. Po tym okresie Państwa dane zostaną usunięte trwale z naszej bazy danych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ale może być  warunkiem zawarcia umowy i wykonania usługi lub sprzedaży Państwu produktu. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie, brak przygotowania oferty usługi, brak możliwości wykonania usługi na Państwa rzecz oraz brak możliwości sprzedaży Państwu produktu.

Close Menu
×
×

Koszyk