Dach

Dofinansowanie do wymiany dachu: Kto może ubiegać się o dopłatę?

Autor Izyda Zalewska
Izyda Zalewska17.02.20245 min.
Dofinansowanie do wymiany dachu: Kto może ubiegać się o dopłatę?

Dofinansowanie do wymiany dachu mogą uzyskać zarówno rolnicy, jak i właściciele domów jednorodzinnych. Wsparcie finansowe na ten cel oferuje m.in. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Lokalne programy usuwania azbestu również przewidują bezpłatny demontaż i odbiór płyt z eternitu. Dodatkowo na wymianę pokrycia dachowego można uzyskać ulgę termomodernizacyjną.

Dofinansowanie z ARiMR

Rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany dachu w ramach działań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotyczy to pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych, czyli potocznie zwanego eternitem. Wnioski o dotację na ten cel są przyjmowane od połowy grudnia do połowy stycznia każdego roku.

Wysokość dofinansowania z ARiMR wynosi maksymalnie 20 000 zł, przy czym jest to kwota ryczałtowa w wysokości 40 zł na 1 m2 powierzchni dachu do wymiany, jednak nie więcej niż 500 m2. Rolnik może też otrzymać zaliczkę w wysokości 50% przyznanego dofinansowania.

Aby otrzymać dotację na nowy dach, rolnik musi złożyć wniosek elektronicznie, za pośrednictwem platformy ARiMR. Ponadto powinien być ubezpieczony w KRUS oraz prowadzić działalność rolniczą.

Kryteria przyznania dofinansowania

Wnioski rolników o dofinansowanie na wymianę dachu są punktowane według dwóch kryteriów. Dodatkowe punkty przysługują rolnikom z terenów o wysokim bezrobociu (3 pkt) oraz młodym rolnikom poniżej 41. roku życia (5 pkt). Im więcej punktów, tym większe szanse na dofinansowanie.

Dofinansowanie z NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prowadzi ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. W jego ramach środki są przekazywane gminom i powiatom na realizację zadań związanych z usuwaniem płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków prywatnych.

Właściciele nieruchomości powinni zgłaszać się do swoich urzędów gminy, aby uzyskać informacje na temat lokalnego programu usuwania azbestu i możliwości bezpłatnego pozbycia się eternitu.

Harmonogram działań

NFOŚiGW co roku ogłasza nabór wniosków od gmin i powiatów. Następnie podpisuje z nimi umowy na dofinansowanie usuwania azbestu, a te z kolei zlecają zbiórkę i transport odpadów wyspecjalizowanym firmom. Harmonogram odbioru azbestu jest podawany przez urzędy gmin.

Czytaj więcej: Wniosek o dofinansowanie do wymiany dachu - kto może skorzystać z dotacji na nowy dach?

Lokalne programy usuwania azbestu

Gminy i miasta realizują lokalne programy mające na celu usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Dzięki środkom z NFOŚiGW zapewniają one bezpłatny demontaż płyt azbestowych, ich transport oraz składowanie i utylizację. Właściciele nieruchomości zgłaszają się do programu, wypełniając odpowiedni wniosek.

Zdjęte płyty azbestowe muszą zostać odpowiednio zabezpieczone i złożone w wyznaczonym miejscu na posesji. Następnie w ustalonym terminie są odbierane przez specjalistyczną firmę.

Harmonogram naboru wniosków i odbioru odpadów azbestowych jest ogłaszany przez urząd gminy/miasta, zwykle jesienią lub na początku roku na kolejny rok kalendarzowy.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. W niektórych gminach również przedsiębiorcy mogą zgłaszać azbest do odbioru.

Ulga termomodernizacyjna na wymianę dachu

Dofinansowanie do wymiany dachu: Kto może ubiegać się o dopłatę?

Osoby fizyczne, które wymieniły pokrycie dachowe z płyt azbestowo-cementowych na nowe bezazbestowe, mogą odliczyć część kosztów tego przedsięwzięcia w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

W tym przypadku konieczne jest jednoczesne docieplenie dachu, ponieważ celem ulgi jest zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię. Należy też sprawdzić, czy wymiana pokrycia dachowego znajduje się w wykazie materiałów i urządzeń objętych ulgą.

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania do 53 tys. zł kosztów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Odliczenie dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Program Czyste Powietrze na ocieplenie dachu

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dotację lub pożyczkę z premią na zakup i montaż materiałów termoizolacyjnych w celu ocieplenia dachu. Pozwoli to zmniejszyć zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku.

Należy pamiętać, że w programie nie przewidziano dofinansowania na nowe pokrycie dachowe. Możliwe jest natomiast sfinansowanie docieplenia dachu już po wymianie płyt azbestowo-cementowych na nowe bezazbestowe.

Forma dofinansowania z Czystego Powietrza Maksymalna kwota
Dotacja do 53 tys. zł
Dotacja z pożyczką do 106 tys. zł

Wysokość dofinansowania z Czystego Powietrza zależy m.in. od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Im niższy dochód, tym wyższy procent dofinansowania.

Podsumowanie

Istnieje kilka możliwości uzyskania wsparcia na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowo-cementowych. Rolnicy mogą starać się o dotację z ARiMR. Osoby fizyczne powinny skorzystać z lokalnych programów usuwania azbestu organizowanych przez gminy. Ponadto część kosztów nowego dachu bez azbestu można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Podsumowanie

W artykule omówiono dostępne formy dofinansowania do wymiany dachu wykonanego z płyt azbestowo-cementowych. Szczegółowo opisano możliwość uzyskania dotacji na nowy dach bez azbestu przez rolników z ARiMR oraz w ramach lokalnych programów organizowanych przez gminy. Ponadto wyjaśniono, jak odliczyć część kosztów wymiany pokrycia dachowego w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Artykuł z pewnością pomoże osobom, które planują w najbliższym czasie wymianę dachu i poszukują dofinansowania na ten cel. Przedstawione informacje pozwolą starać się o dotację lub obniżyć koszty nowego pokrycia dachowego bez azbestu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Który impregnat do drewna jest najlepszy? Jaki impregnat do drewna wybrać?
  2. Koszt budowy domu pod klucz i bez wykończenia za m² - porównanie cen.
  3. Producent Marki Premium - Lakma
  4. Kamień naturalny - impregnaty
  5. Imprachron - klasyczny impregnat do drewna
Autor Izyda Zalewska
Izyda Zalewska

Jako technik technologii drewna zajmuję się na blogu tematyką zabezpieczania i renowacji drewnianych elementów architektury ogrodowej - mebli, pomostów, pergoli, ogrodzeń.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły